YRITYS

Asiakaslähtöinen ammattilainen

Insinööritoimisto ETC Oy on pitkän kokemuksen omaava ja asiakaslähtöinen insinööritoimisto. Monipuoliset LVIA-asiantuntijapalvelut, kuten lvia-suunnittelu, energiasuunnittelu. Edistämme vähänhiilistä ja kestävää rakentamisen tapaa, jossa huomioidaan kiinteistön koko elinkaari. Toimipisteemme sijaitsevat Nummelassa, Lahdessa ja Rovaniemellä. Asiakkaamme ja suunnittelukohteemme sijaitsevat koko Suomen alueella.

ETC on sopivan kokoinen toimija. Se tarkoittaa, että pystymme kokomme puolesta toimimaan tehokkaasti pienissä ja suurissa hankkeista. Omien resurssien lisäksi teemme yhteistyötä ja yhteishankkeita konserniyhtiöidemme ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

STRATEGISET TAVOITTEET
KESTÄVÄ TUOTTAVUUS – KESTÄVÄ KASVU – MENESTYMINEN

Liiketoimintamme valinnat tähtäävät kestävään toimintaan niin liiketaloudellisesti kuin palveluidemme kautta kestäviin rakentamisen ratkaisuihin. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja palveluidemme sisältöä. Arvostamme WIN – WIN periaatteita ja rehtiä kilpailua.

ARVOT
ROHKEUS – TAVOITTEELISUUS – YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS

Tartumme haasteisiin rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Arvostamme rohkeutta, koska sen kautta voimme oppia jatkuvasti lisää. Asetamme tavoitteita ja sitoudumme niiden saavuttamiseen. Taloudellisen menestymisen lisäksi tavoitteemme on olla hyvä työpaikka! Arvostamme ympäristöystävällistä rakentamista kestäviä kiinteistöteknisiä valintoja.

ARVOT JA ETTISET OHJEET, JOTKA OHJAAVAT TOIMINTAAMME

Edistyksellisyys

Aina voi tehdä vielä vähän paremmin. Etsimme jatkuvasti uusia ratkaisuja ja kehitämme olemassa olevia toimintamalleja.

Terveellisyys

Terveellinen ja turvallinen kiinteistö on suunnittelijalle yksi tärkeä onnistumisen mittari.

Tavoitteellisuus

Rakennamme paremman ympäristön kasvulle ja tuottavalle liiketoiminnalle. Kun asiakkaamme menestyy, mekin menestymme.

Palveluhalukkuus

Kohtaamme asiakkaamme yksilöinä ja palvelemme heitä mahdollisimman hyvin. Tämä on meidän tapamme toimia.

Ympäristöystävällisyys

Sisäisen toiminnan valinnoissa huomioidaan energiatehokkuus ja vihreät arvot.

Liiketoiminnan periaatteet

Noudatamme lakia ja asetuksia. Emme tee kompromisseja tai ratkaisuja, jotka eivät noudata lakia tai lain edellyttämää henkeä tai muita määräyksiä. Arvostamme kilpailua ja kilpailijoiden saavutuksia! Haluamme kasvaa vahvemmaksi aidolla kilpailulla ja todellisilla lisäarvotekijöillä. Myönnämme ja hyväksymme rehdin kilpailun, myös kun häviämme.

Korostamme ympäristöarvoja ja työoikeudellisia asioita. Haluamme toimia esimerkillisesti ja kannustamme puuttumaan huomattuihin epäkohtiin. Emme ota suoraan tai välillisesti vastaan lahjoja, lahjuksia, tukia tai muita etuja, jotka ylittävät tavanomaisen vieraanvaraisuuden hyväksyttävät rajat.

Kirjoitamme ja puhumme arvostavasti tarviketoimittajista, kilpailijoista, työkavereista ja muista sidosryhmistä. Annamme palautteen nostaen ja rakentavasti.

Työntekijöillämme on yhtenevät oikeudet, riippumatta etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, poliittisesta mielipiteestä, kansallisuudesta tai sosiaalisesta asemasta.

Yrityksen ja sen henkilöstön vastuu

Yrityksen johto ja koko henkilöstö ovat vastuussa siitä, että yrityksessä toimitaan näiden ohjeiden ja periaatteiden mukaan.

Haluamme kantaa vastuun palveluistamme kaikissa vaiheissa, suunnittelusta – kiinteistöjen elinkaaren loppuun. Suunnittelemme kestävän kehityksen ja edistyksellisten arvojen mukaisia ratkaisuja.

Seuranta

Pyrimme seuraamaan ja kirjaamaan eettisen toimintamme toteutumista. Haluamme varmistaa asiakastyytyväisyyden kautta toimintamme onnistumista.

Insinööritoimisto ETC Oy

Ahti Mustapuro
Toimitusjohtaja
LVI-DI, MSc (FISE PV 2020)
p. +358 40 551 2182
ahti.mustapuro@etc.fi

Ari Herranen
Senior Advisor
p. +358 400 165 989
ari.herranen@etc.fi

Henri Tolonen
LVI-insinööri AMK
p. +358 40 762 1129
henri.tolonen@etc.fi